พื้นที่การแปล

Translation คือโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ โดยเป็นการร่วมตีความหมายของคำโดยศิลปินในเมืองไทยและอังกฤษ

ทุกวัน ศิลปินจะได้คำหนึ่งคำที่ถูกเลือกสุ่มมาเพื่อเป็นโจทย์บันดาลใจ คำที่ถูกเลือกจะถูกนำมาแปะไว้ในบล็อคนี้ ศิลปินจะสร้างการตีความหมายของคำดังกล่าวตลอดวัน ซึ่งอาจจะเป็นการกระทำ การแสดง เสียง รูปถ่าย ประติมากรรม หรือรูปแบบอะไรก็ตาม ผลงานหรือการบันทึกของปฎิกิริยาต่อคำในแต่ละวันจะถูกอัพโหลดลงบนบล็อคนี้

 

 

 

 

 

15 Responses to พื้นที่การแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published.